WHOLE BODY PET/CT EXAM

How it's done?

You should not eat or drink anything for 6 hours before PET scan. Because the intravenous substance is usually similar to glucose, your blood sugar levels will be checked before the exam. You will wait for 45-60 minutes on a comfortable chair in a specially appointed room after intravenous injection of small amount of substance. You are encouraged to drink plain water as much as you like until the time of the scan and limit your active actions (such as walking) and other activities (talking). Then the technologist will position you on the exam table, and give you instructions to remain still for 30 minutes.


When the total scan is finished, the computers will produce images for the radiologist to review the quality of images. In some cases, there may be need for additional - late shooting.


Once the total scan has been performed, you may resume daily activity. Even though the FDG will quickly leave your body, you can expedite the process by drinking plenty of water after your scan is complete.


Patients at a pediatric age group are subject to automatic dose adjustment of the dose of radiopharmaceuticals during the PET examination.

PROSTAT XƏSTƏLƏRİN­DƏ 68Ga-PSMA MÜAYİNƏSİ

Müayinədən əvvəl xəstənin hər hansı bir xüsusi hazırlığına ehtiyac yoxdur. Müasir PET molekulyar görüntüləmə metodu ilə prostat spesifik membran antigenindən (PSMA) istifadə edərək çox kiçik ölçülərdə belə prostat xərçəng hüceyrələrinin yerini müəyyən edib, xəstəliyin böyük ağırlaşmalarının qarşısı erkəndən alınmış olur.

PET/KT MÜAYİNƏSİNİN ELMİ ƏSASI

İnsan orqanizmində hüceyrələrin əsas enerji mənbəyi qlükozadır. 1924-cü ildə Nobel mükafatı laureatı Otto Warburg müşahidə etmişdi ki, şiş hüceyrəsi normal hüceyrədən 200 dəfə artıq qlükoza sərf edir. Buna səbəb şiş hüceyrələrinin nəzarətsiz şəkildə sürətlə böyüyüb çoxalmasıdır.

FOLLOW US