KADR HEYƏTİ

Experienced professionals.

Həkim heyətimizlə yanaşı, mərkəzdə çalışan əczaçı, fizik, mühəndis, kimyaçılar, hətta kiçik və orta tibbi personalımız da xaricdə təhsil almış, yüksək praktik biliklərə sahib enerjili kadrlardır. Çalışanlar arasında bu sahə üzrə böyük təcrübəyə malik olan xarici mütəxəssislər də vardır.

PET/CT examination

TüFD. Dr. Fuad Novruzov

Şöbə müdiri, Nüvə təbabəti həkimi

Sahəsi: Nüvə Təbabəti (Molekulyar görüntüləmə)

Təhsili:
• Azərbaycan Tibb Universiteti – Müalicə-profilaktika fakültəsi, 1998-2004;
• Marmara Üniversitesi – Nükleer Tıp, Istanbul, 2007-2012.

Təcrübə:
• “The Mount Sinai Medical Center” and “New York Presbyterian Columbia Cornell” University Hospital, Nuclear Medicine Department, New York, USA, 2010-2011
• University College London Hospital, Institute of Nuclear Medicine, Great Britain, 2013-2014

Keçdiyi Kurslar:

Mükafat və Elmi fəaliyyət:
• 2012-ci ildə “Kontrast Tutan Beyin Şişlərinin Diferensial Diaqnostikasında 18 FDG PET-KT nin Rolu” mövzusunda tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə iddia olunan dissertasiya işini müdafiyə etmişdir.
20-dən çox elmi məqalədə töhvəsi vardır.

Why PET/CT?

Dr. Elnur Mehdi

Şüa Diaqnostika həkimi

Sahəsi: Görüntüləmə (USM, KT, MRT, PET)

Təhsili:
• Azərbaycan Tibb Universiteti – Müalicə-profilaktika fakültəsi, 1999-2005;
• Bezmialem Vakıf Üniversitesi – Radyoloji, 2011-2015.

Təcrübə:
• MedikalPark Bahçelievler - növbətçi radioloq, İstanbul, 2012-2015
• Özəl Qaziosmanpaşa Hastanesi - növbətçi radioloq, İstanbul, 2012-2015
• Hizmet Hastanesi - növbətçi radioloq, İstanbul, 2012-2014
• Doğan Hastanesi - növbətçi radioloq, İstanbul, 2013-2015
• Atlas Medical Center - KT Texniki, 2008-2010
• Milli Onkologiya Mərkəzi - Şüa diaqnostika həkimi, 2005-2006.

Keçdiyi Kurslar:
• İstanbul Universiteti Tibb Fakultəsi (Çapa) - Nukleer Tıp, 2015.

Mükafat və Elmi fəaliyyət:
5-dən çox elmi məqalədə töhvəsi vardır.

How it's done?

Dr. Ülviyyə Məmmədova

Reanimatoloq/Anestezioloq

Sahəsi: Reanimatologiya və Anesteziologiya.

Təhsili: Azərbaycan Tibb Universiteti – Müalicə işi.

Təcrübə:
• M. Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi - Anestezioloq / Reanimatoloq, 2005-2007
• Real Tibb Mərkəzi - Anestezioloq / Reanimatoloq, 2011-2012
• Avrasiya Hospital - Anestezioloq / Reanimatoloq, 2012-2015.

Keçdiyi Kurslar:
• Ankara Universitesi Tıp fakültesi, İbn-Sina Hastanesi - Anestezi ve yoğun bakım, 2014-2015.

Mükafat və Elmi fəaliyyət:

PET/CT examination

Razim Şükürov

Keyfiyyətə cavabdeh

Sahəsi: Farmakologiya.

Təhsili:
• Azərbaycan Tibb Universiteti – Əczaçılıq fakültəs, 2001-2005;
• Azərbaycan Tibb Universiteti – Toksikoloji Kimya, 2007-2009;

Təcrübə:
• Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Analitik Ekspertiza Mərkəzi – Ekspert - analitik, 2007-2015.

Keçdiyi Kurslar:
• Authorities Quality Control of Medicinal products – Dərman vasitələrinin keyfiyyətinə dair analizlər, WHO course – ÜST tərəfindən keçirilmiş kurs, 2009
• Pharmaceutical products – Farmakoloji məhsullar, Misir, 2009
• Yüksək Effektli Maye Xromatoqraf (HPLC) cihazının istifadəsi (Thermo Scientific şirkəti tərəfindən keçirilmiş kurs), 2013
• İnfra qırmızı spektrofotometr cihazının istifadəsi (BRUKER şirkəti tərəfindən keçirilmiş kurs), 2013
• Dərman vasitələrinin keyfiyyət analizləri (WHO course – ÜST tərəfindən keçirilmiş kurs), 2013
• Value Creation using Local Bio Material –Bioloji məhsulların dəyərləndirilməsi, Cənubi Korea, 2014
• IAEA Introducing Cyclotron and PET/CT in Clinical Practice, fellowship, Istanbul, 2015.

Mükafat və Elmi fəaliyyət:

PET/CT examination

Vüsal Həsənov

İstehsaldan məsul

Sahəsi: Kimya.

Təhsili: Bakı Dövlət Universiteti – Tətbiqi Kimya, 2004-2008.

Təcrübə:
• AzTEST Neft və Neft Məhsullarının Sınaq Labo­ra­to­ri­ya­sında - kimyaçı ekspert;
• Caspi – Marine Technologies MMC-də - keyfiyyətə nəzarət üzrə labo­ra­to­ri­ya müdiri;
• Azersun Holding - keyfiyyətə nəzarət üzrə kimyaçı mühəndis, labo­ra­to­ri­yadan cavabdeh şəxs və keyfiy­yətə nəzarət inspektoru;
• AMEA Radioasiya Problemləri İnistitutunda - radiokimya labo­ra­to­ri­ya­sında böyük laborant.

Keçdiyi Kurslar:
• IAEA Fellowship – Istanbul Universiteti 15.11.2015, İstanbul – Turkey;
• Evonik – İnvitation Customer Seminar 22.05.2015, İstanbul – Turkey;
• TAİEX, Workshop on Construction Products Regulation and CE marking 22.02.2015, Baku - Azerbaijan;
• BYK – İnvitation Customer Seminar, 29.05.2014, Tbilisi - Georgia;
• İSO9001, İSO 14001, İSO 18001, Azərbaycan Respub­likası Standart­laşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitesi 02.02.2013, Bakı – Azərbaycan;
• Qida məhsullarının keyfiy­yətinin idarə edilməsinin, istehsalının və bazarının təşkili, May 2010, Azərsun Akademiyası, Bakı - Azərbaycan;
• HACCP 22001, Avqust 2010, Azərsun Akademiyası, Bakı – Azərbaycan.

Mükafat və Elmi fəaliyyət:

Why PET/CT?

Ceyhun İsayev

Siklotron operatoru

Sahəsi: Radiofizika.

Təhsili: Bakı Dövlət Universiteti – Fizika, 2009-2013

Təcrübə:
• AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu - Baş laborant.

Keçdiyi Kurslar:
• IAEA Introducing Cyclotron and PET/CT in Clinical Practice, fellowship, 2015, Istanbul.

Mükafat və Elmi fəaliyyət:

PET/CT examination

Türkel Qəhrəmanlı

Texniki təminat və radiasiya təhlükəsizliyi

Sahəsi: Elektrik Mühəndisliyi.

Təhsili:
• Sumqayıt Dövlət Universiteti – Elektro­texnika və elektro­mexanika, 2008-2012;
• Sumqayıt Dövlət Universiteti – Elektro­energetika mühəndisliyi TEMPUS, Fərqlənmə diplomu, 2013-2015.

Təcrübə:
• Sumqayıt Dövlət Universiteti - Laborant, 2014-2015

Keçdiyi Kurslar:
• SOCAR Yay məktəbi, 1-ci yer, 2014
• IAEA Introducing Cyclotron and PET/CT in Clinical Practice, fellowship, 2015, Istanbul.

Mükafat və Elmi fəaliyyət:
• Əhmədov A.D. Qəhrəmanlı T.F. Asinxron mühərrikin stator dolağının alın hissəsində sarğının paylanma qanununun müəyyən edilməsi. Sumqayıt Dövlət Universi­tetinin Tələbə Elmi Cəmiy­yətinin VII elmi konfransı.
• Səttarov V.Q Qəhrəmanlı T.F. Elektro­maqnit tipli alçaq mexaniki tezlikli vibro­təsirlən­diricinin temperatur rejiminin tədqiqi. Sumqayıt Dövlət Universiteti ‘Elmi xəbərlər’ jurnalı.
• Səttarov V.Q Qəhrəmanlı T.F. Energetika sənaye­sində istifadə olunan elektro­maqnit tipli alçaq mexaniki tezlikli vibro­təsirlən­diricinin ekoloji problemləri “Ekologiya və həyat fəaliy­yətinin mühafizəsi üzrə” “Sənaye İli”nə həsr olunmuş VIII ənənəvi Beynəlxalq Elmi konfransı.

Why PET/CT?

Könül Əbilova

Baş Tibb Bacısı

Sahəsi: Tibbi Xidmət.

Təhsili: Bakı 1 nömrəli Tibb Kolleci.

Təcrübə: Milli Onkologiya Mərkəzi, əməliyyatxananın tibb bacısı.

Why PET/CT?

Vüqar Əlizadə

Texnik

Sahəsi: Görüntüləmə (USM, KT, MRT, PET)

Təhsili: Bakı 2 nömrəli Tibb Kolleci – Laborator diaqnostika.

Təcrübə:
• Gömrük Hospital – Tibb qardaşı, 2014-2015
• 4 nömrəli şəhər xəstəxanası - Laborator diaqnostika, 2012

Keçdiyi Kurslar:
• Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi - PET/BT teknisyenliği, 2015
• İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - PET/BT teknisyenliği, 2015.
• Milli Onkoloji Mərkəz - Sintiqrafiya, 2015
• Milli Onkoloji Mərkəz - Reanimasiya, 2015
• Milli Onkoloji Mərkəz - Cərrahiyyə, 2015

How it's done?

Rəşad Ələskərov

Texnik

Sahəsi: Görüntüləmə (KT, PET)

Təhsili: Bakı 2 nömrəli Tibb Kolleci – Laborator diaqnostika.

Təcrübə:
• Welfar şirkəti - Bölgə rəhbəri, 2011-2015

Keçdiyi Kurslar:
• Milli Onkoloji Mərkəz - Sintiqrafiya, 2015
• Milli Onkoloji Mərkəz - Reanimasiya, 2015
• Milli Onkoloji Mərkəz - Cərrahiyyə, 2015

MEDİA

2016-cı il Aprelin 15-də Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzinin nəzdində Nuclear Medicine Centrenin açılışı olub.

FOLLOW US