NÜVƏ TƏBABƏTİ MƏRKƏZİ

Rəsmi olaraq 2016-cı ildən fəaliyyətə başlayan mərkəzdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq xəstəliklərin diaqnostikasında istifadə olunan PET/KT – Pozitron Emissiya Tomoqrafiya / Kompüter Tomoqrafiya cihazı istifadəyə verilmişdir.

Bundan əlavə, ikinci bir ilkə imza atılaraq burada yerli dərman istehsalı gerçək­ləş­dirilir.

PET/KT müayinəsi

PET/KT müayinəsi

PET/KT nədir?

Pozitron Emissiya Tomoqrafiyası (PET) orqanizmdə hüceyrə mübadiləsini molekulyar səviyyədə göstərməyə imkan verən müasir tibbi diaqnostik görüntüləmə üsuludur...

PET/KT-nin əhəmiyyəti nədir?

Əhəmiyyəti

PET/KT-nin əhəmiyyəti nədir?

Bu müayinə metodu vasitəsilə ilkin diaqnozun qoyulması ilə yanaşı, inkişaf dərəcəsini, yerli və uzaq metastazların olub olmamasını qiymətləndirmək mümkündür...

Müayinə necə aparılır?

Müayinə

Müayinə necə aparılır?

PET/KT müayinəsi üçün müraciət edən xəstənin həmin gün ac olması mütləqdir. Xəstəyə venadaxili yol ilə yeridiləcək maddə adətən, qlükoza ilə bənzər tərkibli...

FDG və PET/KT müayinəsinin elmi əsası

18F-FDG

FDG və PET/KT müayinəsinin elmi əsası

İnsan orqanizmində hüceyrələrin əsas enerji mənbəyi qlükozadır. 1924-cü ildə Otto Warburg müşahidə etmişdi ki, şiş hüceyrəsi normal hüceyrədən 200 dəfə artıq...

PET/KT-NİN İSTİFADƏ OLUNDUĞU SAHƏLƏR

Onkoloji xəstəliklərin erkən diaqnostikası

Yayılmış şişlərin (metastazların) mənbəyinin müəyyən olunması

Şişin cərrahi yolla çıxarılması mümkünlüyünün dəyərləndirilməsi

Müalicədən sonra şişin yenidən inkişafı (residiv) hallarının müəyyən edilməsi

Şişə qarşı ən optimal müalicə üsulunun seçilməsi

Şişin inkişaf mərhələsinin təyini

Aparılan şiş əleyhinə müalicənin effektivliyinin qiymətlən-dirilməsi

Cansız çapıq toxuması ilə aktiv şiş toxumasının fərqləndirilməsi

Alzheymer və Parkinson xəstəliyi, epilepsiya, demensiyalar zamanı beyin funksiyalarının dəyərləndirilməsi

Ürək hüceyrələrinin canlılığının və funksional vəziyyətinin müəyyən edilməsi

PET-KT ölçüsü

Konsept

Yüksək səviyyəli xidmət

Nüvə Təbabəti Mərkəzinin fəaliyyətinin əsas prinsipi otaqlardakı rahat şərait və xoş dizayndan tutmuş xəstələrə şəfqət duyğusu, şəxsiyyətə ehtiram ...

Kadr heyəti

Kadr heyəti

Təcrübəli mütəxəssislər

Həkim heyətimizlə yanaşı, mərkəzdə çalışan əczaçı, fizik, mühəndis, kimyaçılar, hətta kiçik və orta tibbi personalımız da xaricdə təhsil almış, yüksək praktik biliklərə sahib ...

Keyfiyyətə nəzarət

Keyfiyyətə nəzarət

FDG istehsal prosesi

İstehsal olunan dərman vasiətəsinin dozası, toksikliyi və sterilliyi Avropanın yüksək GMP standartlarına cavab verən xüsusi laboratoriyamızda yoxlanılır və ...

PET-KT ölçüsü

Cihazlar

Müasir texnologiyalı avadanlıqlar

PET/KT müayinəsi və istehsal prosesində bu sahədə ixtisaslaşmış qabaqcıl dünya şirkətlərinə məxsus tam avtolaşdırılmış avadanlıqlarından istifadə edilir.

AVROPA STANDARTLARINA CAVAB VERƏN MƏRKƏZ

Mərkəzimiz Türkiyə, İran və Rusiyanı qabaqlayaraq Avropa Nüvə Təbabəti Assosiasiyası tərəfindən təsis edilmiş “Research for Life - EARL” akkreditasiya proqramına daxil edilib, protokollara cavab verən regiondakı tək FDG PET/KT mərkəzi olmuşdur.

 

BİZİ İZLƏYİN